chapati

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0 đánh giá
Loading...
239 lượt xem

25000

Description

Review


Related Menu

KEEMA NAAN CHICKEN

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0 đánh giá
Loading...

65000

roti

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0 đánh giá
Loading...

25000

Paratha Tandoori – 713

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0 đánh giá
Loading...

38.000 VND

Roggani naan- 704

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0 đánh giá
Loading...

38000