lamb chops karahi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0 đánh giá
Loading...
287 lượt xem

230000

Description

Review


Related Menu

BEEF CURRY WITH POTATO

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0 đánh giá
Loading...

180000

CHICKEN SAAG GHOST -216

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0 đánh giá
Loading...

150000

lamb saag ghost – 207

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0 đánh giá
Loading...

190000

Gà cà ri nấu bơ -213

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0 đánh giá
Loading...

150000